Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na kredyty frankowe?

Kredyt jest często jedynym sposobem na zakup mieszkania. Większość osób nieposiadających własnego lokum musi więc głowić się nad tym, jak uzyskać zdolność kredytową, a już po zaciągnięciu zobowiązania zdobywać środki na jego spłatę. Niestety wraz z decyzjami o zmianie stóp procentowych zmienia się też oprocentowanie kredytów. Wiele osób może wówczas przekonać się, że wysokość rat jest na tyle duża, że w niedługiej perspektywie utracą możliwość ich regulowania. W niektórych przypadkach jak choćby przy pomocy frankowiczom mogą oni uzyskać realne wsparcie. Przekonajmy się, jakie znaczenie dla wysokości rat ma podwyżka stóp procentowych.

 

Obciążenie kredytobiorców a wysokość stóp procentowych

Oprocentowanie kredytów jest zależne od rynkowego kosztu pieniądza, a więc stawek, po jakich instytucje finansowe są skłonne do pożyczania pieniędzy. W grę wchodzi tu marża banku, która jest wynagrodzeniem za zamrożenie kapitału przekazanego klientowi w zamian za comiesięczne spłaty, a także ryzyko związane z jego możliwą niewypłacalnością oraz ponoszone koszty obsługi. Ważnym składnikiem raty jest stopa procentowa ustalana przez bank centralny, a zatem „cena pieniądza”, który jest oferowany bankom komercyjnym. Zmiany stóp procentowych wpływają więc bezpośrednio na wysokość rat kredytów, ponieważ na nich bazują wskaźniki służące do ustalania oprocentowania. W przypadku kredytów frankowych kluczowe są decyzje podejmowane przez bank centralny Szwajcarii.

Co może zrobić frankowicz?

Zmiana przepisów oraz korzystny wyrok TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) sprawiły, że osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, mają w ręku mocny argument w swoich negocjacjach z bankiem. Mogą wystąpić z pozwem o unieważnienie kredytu albo o jego „odfrankowienie”, zależnie od tego, która z opcji byłaby korzystniejsza. W przypadku unieważnienia bank zwraca kredytobiorcy pobrane od niego środki, a ten musi przekazać bankowi całą pożyczoną kwotę. Ma też możliwość zmiany kredytu na złotowy przy oprocentowaniu wyliczanym na podstawie stawki LIBOR za cały czas obowiązywania umowy, co prowadzi nie tylko do redukcji zadłużenia, ale także zmniejszenia wysokości comiesięcznych rat.