Skup roszczeń o zachowek – Gliwice

Szeroka oferta przygotowana przez naszą firmę obejmuje między innymi usługę skupu roszczeń o zachowek w Gliwicach. Na czym ona dokładnie polega? Osoby, które nie są zainteresowane dochodzeniem swojego prawa o uzyskanie majątku, mogą sprzedać nam wspomniane wcześniej prawo do zachowku. Nasza firma wypłaci Państwu określoną sumę, a wówczas Państwa zdolność do odzyskania część majątku po zmarłym zostanie przeniesiona na nas. Kto konkretnie może skorzystać z tego rodzaju usługi? Wszyscy Ci, którym przysługuje prawo do zachowku, a więc przede wszystkim zstępni zmarłego oraz jego współmałżonek. W sytuacji, w którym zmarły nie posiadał dzieci, uprawnionymi osobami są także rodzice. W przypadku chęci skorzystania z usługi lub jakichkolwiek pytań dotyczących oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

 

Ile wynosi zachowek?

Jedną z najczęściej poruszanych kwestii związanych z zachowkiem jest jego wysokość. Niestety trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące tego ile wynosi zachowek. Uzależniony jest on bowiem między innymi od wieku osoby dziedziczącej. Na wstępie warto jednak zaznaczyć, że w większości przypadków stanowi on połowę równowartości majątku, który należałby się osobie w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jeśli zatem byłoby to na przykład sto tysięcy złotych, z tytułu zachowku można ubiegać się jedynie o pięćdziesiąt tysięcy. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób małoletnich, a także trwale niezdolnych do pracy. W obu przypadkach stronom przysługują dwie trzecie ustawowego dziedziczenia.