Skup roszczeń o zachowek – Katowice

Jeśli osoba zmarła w sporządzonym testamencie pominęła swoich najbliższych krewnych, nie oznacza to, że nie przysługuje im żadne prawo do dziedziczenia majątku. Umożliwia to zachowek, który jest swego rodzaju ochroną przed tego rodzaju sytuacjami. Jeśli jednak nie są Państwo zainteresowani dziedziczeniem w ten sposób, możecie skorzystania z usług naszej firmy. Oferujemy bowiem skup roszczeń o zachowek w Katowicach. Na czym to konkretnie polega? W zamian za gotówkę przejmiemy Państwa wspomniane wcześniej prawo do zachowku. Warto jednocześnie zaznaczyć, że przysługuje ono wyłącznie najbliższym krewnym zmarłego. Chodzi konkretnie o jego zstępnych oraz współmałżonka, a w przypadku, gdy zmarły nie posiadał dzieci, również jego rodzicom. Jeśli zatem są Państwo zainteresowani skorzystaniem z tego rodzaju usługi, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez wiadomość e-mail.

 

Kiedy nie przysługuje prawo do zachowku?

Warto mieć świadomość tego, że pomimo bycia zstępnym lub współmałżonkiem, może Państwu nie przysługiwać prawo do zachowku. Kiedy konkretnie dochodzi do tego rodzaju sytuacji? Mamy z nimi do czynienia między innymi wtedy, gdy dana osoba zostanie wydziedziczona w testamencie. Nie jest to jednak wyłączny powód, przez który najbliższym nie przysługuje prawo do zachowku. Kolejnym sposobem na brak możliwości skorzystania z tego prawa jest uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Warto jednocześnie przypomnieć, że prawo do zachowku nie w każdej sytuacji przysługuje także rodzicom zmarłego. Nie mogą oni bowiem z niego skorzystać w sytuacji, w której posiadał on zstępnych.